معرفی شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی زیر شاخه روانشناسی اجتماعی محسوب می شود. شناخت اجتماعی به نحوه پردازش، ذخیره و استفاده از داده ها و مطالب مرتبط با افراد دیگر و شرایط اجتماعی می پردازد. این شناخت بر فرایند های شناختی که تعاملات و برخوردهای اجتماعی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند، تمرکز دارد. اینکه ما درباره … ادامه مطلب معرفی ...

رفتار های اجتماعی چیست؟

معرفی رفتار های اجتماعی برای اولین بار در سال 1970 اصطلاح رفتار های اجتماعی به عنوان متضاد رفتارهای ضد اجتماعی توسط محققان علوم اجتماعی به کار برده شد. راه تشخیص رفتار های اجتماعی نگرانی درباره احساسات، حقوق و رفاه دیگران است. این رفتار می تواند به عنوان رفتاری دموکراتیک شامل احساس همدردی، نگرانی و کمک … ادامه مطلب رفتار ...

عشق چیست؟

عشق مجموعه از احساسات و رفتارهایی است که منجر به صمیمیت، اشتیاق و تعهد می شود. دوست داشتن می تواند مراقبت، محافظت، جذابیت، محبت و اعتماد طرفین را به دنبال داشته باشد. با وجود اینکه این عارضه با طیف وسیعی از احساسات مثبت مانند خوشبختی، سرخوشی، هیجان و رضایت از زندگی همراه است، می تواند … ادامه مطلب عشق ...

ترغیب چیست؟

ترغیب چیست؟ وقتی که به ترغیب فکر می کنید، چه چیزی به ذهن شما خطور می کند؟ ممکن است در ذهن برخی از افراد پیام های تبلیغاتی که برای فروش کالا پخش می شوند تا دیگران را متقاعد کنند، شکل گیرد. برخی دیگر به نامزد های سیاسی انتخاباتی که سعی دارند رای دهندگان را برای … ادامه مطلب ترغیب ...

عشق، کلمه ای زیست شناختی یا فرهنگی؟

عشق از دید بعضی از محققان احساسی مانند خوشبختی و عصبانیت است که در وجود انسان ها پایه گذاری شده است. در حالی که برخی از محققان دیگر بر این باورند دوست داشتن به عنوان یک پدیده فرهنگی بر اثر فشار ها و انتظارات اجتماعی بوجود می آید. تحقیقات نشان میدهد در همه فرهنگ ها … ادامه مطلب عشق، ...

تعصب چیست؟

تعصب یک نگرش یا پیش داوری معمولا منفی و بی اساس نسبت به یک گروه است. تعصب در نحوه رفتار و تعامل افراد با دیگران مخصوصا کسانی که با آنها متفاوت است تاثیر زیادی دارد. افراد بدون اینکه خودشان درک کنند به طور ناخودآگاه تحت تاثیر تعصبات درونی هستند. تعصب دارای ویژگی های مشترک مانند … ادامه مطلب تعصب ...

حمایت اجتماعی

در تحلیل روابط اجتماعی هر رابطه ای که با فردی غیر از خود شخص برقرار کننده ارتباط صورت گیرد، رابطه اجتماعی نامیده می شود، بنابراین رابطه با دوستان، خویشاوندان، اعضای خانواده و همکارانن همگی از جمله مثال هایی برای رابطه اجتماعی هستند (گلاتری[1] و همکاران، 2010). یکی از دستاوردهایی که افراد در روابط اجتماعی غیر … ادامه مطلب حمایت ...