چرا ما به خواب نیاز داریم؟

در روند تکاملی بشر، خواب یکی از نیاز های مهم بوده و نقش زیادی در کیفیت زندگی ما انسان ها دارد. سیر تکاملی اکثر حیوانات به گونه ایست که مدت زمان قابل توجهی را در خواب می گذرانند، ولی با این وجود ممکن است که خواب آنها را آسیب پذیر تر کند به عنوان مثال هنگامی … ادامه مطلب چرا ...

همه چیز درباره خواب و انواع آن

خواب حالتی است که انسان در آن حالت آگاهی و پاسخگویی اش کاهش می یابد و همچنین در این وضعیت حرکت نیز کم می شود. خواب با حالت های کما رفتن، خواب زمستانی و مرگ زمین تا آسمان متفاوت است و قابل برگشت بودن از ویژگی های مهم خواب است. انواع مختلف خواب به طور کلی خواب … ادامه مطلب همه ...

معرفی انواع محرک خواب

خواب یکی از نیاز های اساسی انسان است که به دو محرک تقسیم می شود: محرک خواب هم ایستایی محرک خواب تطبیقی   محرک خواب هم ایستایی از زمانی که حرکات سریع چشم کاهش می یابد، این محرک خواب فعال شده و فرد احساس خواب آلودگی می کند. این محرک شبیه سایر نیاز های فیزیولوژیکی … ادامه مطلب معرفی ...