اختلال عملکرد جنسی چیست؟

اختلال عملکرد جنسی در زنان انواع اختلال عملکرد جنسی در زنان عبارتند از درد جنسی، مشکلات میل جنسی، مشکلات برانگیختگی و مشکل ارگاسم. عواملی از جمله تغییرات سطح هورمون، شرایط پزشکی و سایر موارد می تواند در کاهش میل جنسی و سایر مشکلات عملکرد جنسی نقش داشته باشند. به طور کلی، اختلال عملکرد جنسی در … ادامه مطلب اختلال ...

نگرش به قاعدگی

نگرش عبارت است از ترکیبی از باورها و هنجارهایی که شخص از قبل آن ها را به طور آماده در ذهن خود دارد تا در مواجهه با اشخاص، اشیا و رویدادها، به شیوه خاصی واکنش نشان دهد (اسی[1] و همکاران، 2012). در تعریف دیگری آمده است که نگرش نوعی آمادگی ذهنی و عصبی است که … ادامه مطلب نگرش ...