اختلال بدشکلی بدن (BDD)

اختلال بدریخت انگاری بدن یک اختلال روانی است که فرد وقت زیادی صرف نگرانی از نقص ظاهری خود می کند. غالبا این نقص ها برای دیگران قابل توجه نیستند. افراد مبتلا به این اختلال خود را “زشت” می پندارند و از قرار گرفتن در معرض آسیب های اجتماعی خودداری می کنند. اغلب این افراد برای … ادامه مطلب اختلال ...

تعریف نگرش از دید روانشناسان

تعریف نگرش از دید روانشناسان نگرش  یا گرایش در برگیرنده تمایلاتی است که یک شخص برای ارزیابی مسائل از طریق روشی معین استفاده می کند. این تمایلات میتواند شامل سنجش افراد، موضوعات، اشیا یا رویداد ها باشد. چنین ارزیابی هایی می تواند مثبت، منفی و یا حتی در بعضی از مواقع نامشخص باشد. به عنوان … ادامه مطلب تعریف ...

خودگویی چیست و چه تاثیراتی دارد؟

خودگویی به گفته هایی اطلاق می گردد که فرد در ذهن خودش با صدای بلند یا بدون صدا به خودش می گوید (ون رالت [1]و همکاران، 2016). در تعریف دیگری از خودگویی آمده که خودگویی یک گفت و گوی درونی است که فرد برای تعیین موقعیت ها و ارتباط با خودش به کار می بندد … ادامه مطلب خودگویی ...