مهارت های یادگیری

مهارت های یادگیری با 4 عنوان اصلی تفکر انتقادی، تفکر خلاق، برقراری ارتباط و همکاری شناخته می شود. این مهارت ها به دانش آموزان کمک می کند تا درس را بهتر یاد بگیرند. پس فراگیری مهارت های یادگیری برای کسب موفقیت در مدرسه و مراحل بعد از آن مهم است. 1. تفکر انتقادی تفکر انتقادی … ادامه مطلب مهارت ...

مهارت های حفظ کردن

امروزه حفظ کردن اطلاعات و یادآوری آنها به یک معضل تبدیل شده است. حافظه انسان به دو نوع “حافظه کوتاه مدت یا کاری” و “حافظه بلند مدت یا قابل ذخیره” تقسیم می شود. مغز انسان دارای یک الگوریتم خاصی است که اطلاعات و داده ها را رمزگذاری می کند. این فرایند رمز گذاری مانند موتور … ادامه مطلب مهارت ...

بهبود مهارت های اجتماعی

اگر احساس فردی ناخوشایند و خجالتی در رویدادهای اجتماعی دارید یا برای وارد شدن در گفتگوی تاثیر گذار بر موقعیت شغلی و اجتماعی تلاش می کنید، با بکارگیری 12 راهکار ارائه شده در این مقاله می توانید به بهبود مهارت های اجتماعی کمک کنید. مانند یک فرد اجتماعی رفتار کنید. شما توانایی رفتار کردن مانند … ادامه مطلب بهبود ...

مهارت‌های مقابله‌ای

مقابله کردن عبارت است از تلاش های فکری، هیجانی و رفتاری که فرد در هنگام رو به رو شدن با تنش های روانی به منظور غلبه، تحمل، یا به حداقل رساندن اثرات تنش روانی به کار می بندد (لیود[1] و همکاران، 2020). مقابله کردن با تنش ها، مستلزم تدارک، آماده سازی و به کار بردن … ادامه مطلب مهارت‌های ...

مهارت‌های خودتنظیم گری

خودتنظیم گری عبارت از تلاش های فرد برای تغییر موقعیت با توجه به افکار، هیجان ها، تکانه ها، امیال، رفتارها می باشد (آرئو[1] و همکاران، 2016). به عبارت دیگر خودتنظیم گری سازه ای چند بعدی است که فرآیندهی شناختی، انگیزشی_عاطفی، اجتماعی و فیزیولوژیک تاثیرگذار بر کنترل فعال رفتارهای هدفمند را شامل می شود، به طور … ادامه مطلب مهارت‌های ...